REGLAMENT

REGLAMENT OFICIAL IRONCAT 2024

 

 1. L’Ajuntament de L’Ampolla organitza l’Ironcat, un triatló amb sortida i arribada a L’Ampolla (Delta de l’Ebre).
 2. La prova compta amb diferents distàncies:
 

FULL – 3800m de natació, 180km de ciclisme i 42,2km de cursa a peu. 

En la natació es faran 3 voltes a un rectangle al Port Natural del Fangar, amb sortida i arribada al Port del Club Nàutic de l’Ampolla. 

En el ciclisme, es realitzaran 6 voltes en un circuit de 30km. 

En la cursa a peu, es realitzaran 6 voltes en un circuit mixt d’asfalt i terra, de 7km. 

HALF – 1900m de natació, 90km de ciclisme i 21,1km de cursa a peu. 

En la natació, es faran 2 voltes a un rectangle al Port Natural del Fangar, amb sortida i arribada al Port del Club Nàutic de l’Ampolla. 

En el ciclisme, es realitzaran 3 voltes en un circuit de 30km. 

En la cursa a peu, es realitzaran 3 voltes en un circuit mixt d’asfalt i terra, de 7km. 

 1. Hi haurà diferents punts d’avituallaments durant la prova. En el ciclisme hi haurà un avituallament líquid i sòlid cada 15km aproximadament, i en la cursa a peu hi haurà dos avituallaments per volta. 
 2. Els inscrits poden recollir la bossa del corredor i el dorsal, en els horaris establerts per l’organització en l’apartat corresponent de la web. S’ha de presentar el DNI, o mostrar la fotocopia del mateix en el cas de recollir el d’una altra persona inscrita. 
 3. En cada una de les proves es donaran premis o trofeus als 3 primers classificats absoluts tant en categoria masculina com femenina. També hi haurà premis als tres primers i primeres classificades en cada categoria, així com un premi econòmic pel club guanyador. Per tal de puntuar com a clubs, es tindrà en compte els 3 millors temps dels integrants de cada club, i hi ha d’haver un mínim de 3 integrants masculins i/o femenins per club.
 

Hi haurà premis en metàl·lic, que es distribuiran de la següent manera: 

 DISTÀNCIA COMPLETA

Individual

Masculí

Femení

1

550 €

550 €

2

400 €

400 €

3

250 €

250 €

Club

  

1

300 €

 

DISTÀNCIA HALF

Individual

Masculí

Femení

1

250 €

250 €

2

180 €

180 €

3

120 €

120 €

Club

  

1

150 €

 

Es donarà un obsequi de medalla i samarreta de “FINISHER” a tots aquells i aquelles que finalitzen la prova.

Les categories que s’estableixen per a la classificació són:

 • ABSOLUTA 
 • SUB 23 
 • SENIOR
 • VETERÀ 1 
 • VETERÀ 2 
 • VETERÀ 3 
 

També hi haurà trofeu per a:

 • Club guanyador de cada distància
 • Participants locals de cada distància
 1. La inscripció a qualsevol modalitat de la prova és personal i intransferible i suposa l’acceptació de tots els articles del present reglament, així com de les condicions de compra.
 2. Tindran la inscripció gratuïta aquells participants que compleixin amb alguna de les següents condicions:
 
 • Guanyadors absoluts masculí i femení de l’edició immediatament anterior 
 • Aquell triatleta que ha finalitzat totes les passades edicions
 • Els corredors locals (Empadronats com a mínim un any abans del dia de la prova)
 
 1. El període d’inscripcions es tancarà el dijous anterior a la prova o a l’arribar al límit de participants establerts.
 2. Es prendran els temps parcials dels tres trams del triatló més els temps de les dues transicions mitjançant cronometratge per xip. Els xips, dorsals i barrets de natació seran proporcionats per l’organització, i els xips s’hauran de tornar a l’arribar a meta. En cas de córrer sense el xip no es tindrà en compte el temps de la prova i la persona quedaria desclassificada.  
 3. En el tram de natació, està permès introduir el dorsal a l’aigua sempre i quan l’esportista porti posat el neoprè (quan el seu ús estigui permès). El dorsal es col·locarà sempre sota el tratge de neoprè i no serà visible durant aquest segment. És obligatori utilitzar el casquet de natació oficial de la prova i qualsevol altre material que s’indiqui a la guia del participant. En el tram de ciclisme, l’ús del dorsal és obligatori (s’ha de dur visible a la part de darrera). En el segment de cursa a peu també serà obligat l’ús del dorsal i visible des de la part davantera.
 4. En el tram de ciclisme, no es permetrà participar a cap triatleta sense casc rígid amb els tres punts de subjecció. El participant l’haurà de portar posat sempre que vagi en contacte amb la bicicleta, ja sigui muntat o la porti a la mà. Dins la zona de transició no es podrà circular sobre la bicicleta. No està permès l’ús d’auriculars, mòbils, càmeres o altres objectes en cap segment de la prova. 
 5. Està permès portar acoblaments a la bicicleta. Està totalment prohibit participar amb una bicicleta de muntanya i fer drafting (anar a roda).  
 6. La participació en aquesta triatló està oberta a esportistes de qualsevol nacionalitat, federats o no. Cada participant participa sota la seva responsabilitat i disposa d’un nivell de condició física i domini tècnic suficient per afrontar-la. No està permesa la participació a menors de divuit anys. 
 7. L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent. Tots els participants no federats disposaran d’una assegurança d’accidents de dia contractada per l’organització. Aquesta assegurança cobrirà els següents punts:
 
 • Assistència sanitària de forma il·limitada per a accidents esportius al territori espanyol.
 • Invalidesa segons barem per accident esportiu de fins a 12.000€
 • Mort per accident esportiu fins a 6.000€
 

La notificació de l’accident esportiu ha de ser comunicada el mateix dia de l’esdeveniment esportiu. La cobertura de l’assistència sanitària o medico-quirúrgica únicament serà en els centres assistencials concertats per l’assegurança.

 1. Un cop efectuada la inscripció a la prova no es realitzarà cap devolució de l’ import, tret que la prova es suspengui per decisió de l’organització, per causes imputables a la mateixa i/o per motius relacionats amb la pandèmia Coronavirus. En els casos descrits anteriorment, es realitzarà la devolució del preu de la inscripció menys 2€ del cost de gestió.
 2. Davant inclemències meteorològiques que impossibilitin la celebració d’alguna de les proves amb la totalitat dels seus segments, l’organització portarà a terme una altra prova alternativa d’acord amb els jutges. En cap cas es posposarà a una altra data. Exemples:
 • Anul·lació del tram de natació per mal estat del mar o riu: duatló
 • Anul·lació del tram de ciclisme per pluja: aquatló
 • Anul·lació del tram de ciclisme i del de natació: cursa a peu
 1. Davant inclemències meteorològiques extraordinàries o causes de força major no atribuïbles a l’organització i que impossibiliten la celebració de la cursa, l’organització no assumirà cap responsabilitat i no realitzarà cap devolució de l’import de la inscripció.
 2. L’organització no es fa responsable dels perjudicis per danys físics, morals i/o materials que puguin afectar els participants i/o espectadors durant la prova.
 3. Els participants eximeixen, en qualsevol cas, a l’organització de les reclamacions o demandes pels accidents o malalties que es puguin contraure, o agreujar durant la prova, per accions o omissions, per danys personals o materials, i, sense caràcter limitatiu , per robatori, furt o deteriorament / pèrdua de material que pugui produir-se per actes propis, per part d’altres participants, o fins i tot tercers durant el desenvolupament de l’activitat.
 

La responsabilitat de l’organitzador de la prova és la que es disposa a l’art. 3 de l’Annex II del vigent Reglament de Circulació: l’activitat de la prova esportiva es regirà per les normes establertes per aquest reglament especial, els reglaments esportius i altres normes que resultin d’aplicació.

 1. El participant que no pugui assistir a una prova en la qual s’ha inscrit NO podrà traspassar-la a un altre participant sota cap supòsit.
 2. A través del formulari d’inscripcions es podrà contractar una assegurança de cancel·lació de la inscripció. Aquesta assegurança serà vàlida fins 15 dies abans de la celebració de la prova. Fins aquesta data el participant podrà sol·licitar el reemborsament del 100% de la inscripció. En cap cas serà reemborsable la part corresponent a l’import de l’assegurança.
 3. La seguretat en la via pública i el control del tràfic serà responsabilitat dels cossos de seguretat de cada municipi. En cadascun dels tres segments del triatló hi haurà assistència sanitària concorde a la normativa vigent, al nombre de participants i a l’elevat percentatge d’esportistes no experts en el circuit TriTour. Els serveis mèdics estaran autoritzats a retirar qualsevol participant per raons mèdiques.

    22. Serà motiu de desqualificació: Rebre ajuda externa fora dels espais autoritzats. No realitzar la totalitat del recorregut marcat per l’organització. No complir amb els horaris establerts. Superar els límits de temps marcats per l’organització. Embrutar l’itinerari. Tractar de manera perjudicial material propi o aliè. No mostrar-se respectuós amb el personal de l’organització i amb la resta de participants. No portar el dorsal en la part davantera de la roba a la cursa a peu. No prestar auxili a qualsevol participant que pugui patir algun tipus d’accident. Tenir una actitud que l’organització pugui considerar irresponsable i inadequada. 

 1. Els vehicles motoritzats, bicicletes o patinadors que no pertanyin a l’organització no podran transitar pels circuits de cada prova. Els vehicles autoritzats que realitzin el seguiment de les proves, portaran una identificació visible en tot moment.
 1. Política de privacitat EMP Sport Events, com a encarregat del tractament d’aquest lloc web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, han posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris. 

En el cas que les dades que ha de facilitar l’usuari siguin necessàries perquè l’equip de EMP Sport Events puguin (I) encarregar les consultes, proporcionar informacions requerides per l’usuari; (II) realitzar tota aquella prestació de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari; (III) proporcionar accés a l’usuari a determinades funcionalitats del lloc web; o bé (IV) realitzar totes aquelles activitats pròpies de EMP Sport Events, aquí ressenyades, EMP Sport Events informarà d’aquesta obligatorietat a l’usuari, indicant-li quines dades cal complimentar necessàriament. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció d’aquestes dades i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la L.O.P.D.G.D.D. l’usuari atorga consentiment al responsable del tractament i a EMP Sport Events com a encarregat del tractament perquè procedeixin al tractament de les dades subministrades en benefici de les finalitats esmentades anteriorment.

No obstant això i d’acord amb els interessos esportius, de promoció i explotació (reproducció de fotografies del circuit, emissió de vídeos, publicació de classificacions, etc.) mitjançant qualsevol dispositiu (televisió, internet, publicitat gràfica, etc.) i sense límit temporal, els i les participants cedeixen de manera expressa a l’organització el dret a reproduir el seu nom i cognoms, el lloc obtingut en la classificació, les seves fotografies i els seus vídeos.